1. Mājas lapas vispārīgie noteikumi:
 
1.1 Mājas lapas www.versupackstore.com (turpmāk tekstā – Mājas lapa) lietošanas noteikumi ir saistoši katram Mājas lapas apmeklētājam/lietotājam, kā arī jebkurai personai, kas izmanto Mājas lapā piedāvātos pakalpojumus, (turpmāk tekstā – lietotājs) neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav reģistrējis Mājas lapā lietotāja kontu.
1.2 Mājas lapa pieder SIA „Versupack”, reģistrācijas numurs 40003985677, turpmāk tekstā – Mājas  lapas īpašnieks.
1.3 Mājas lapas īpašnieks ir tiesīgs jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Mājas lapas lietošanas noteikumus. Jebkuras Mājas lapas lietošanas noteikumu izmaiņas ir spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Mājas lapā.
1.4 Mājas lapā komunicē vairāki simti cilvēki, dažādu reliģijas un uzskatu cilvēki, un viņi visi ir pilnvērtīgi mūsu mājas lapas apmeklētāji.
1.5 Pirms sākat izmantot mūsu Mājas lapu, lūdzu, rūpīgi izlasiet noteikumus. Jums tas aizņems ne vairāk kā 5 min., un tas palīdzēs mājas lapu padarīt drošāku un organizētāku.
1.6 Mūsu mājas lapas apmeklētāji viens pret otru izturas ar cieņu.
1.7Jebkādu pretenziju gadījumā Mājas lapas apmeklētājam lūdzam griezties pie Mājas lapas administrācijas vai moderatora.
 
2.Mājas lapā stingri aizliegts:
 
2.1 Ziņojumi, kas nav saistīti ar Mājas lapas saturu vai tā kontekstu
2.2 Lietotājam ir aizliegts izvietot Mājas lapā reklāmu vai izmantot Mājas lapā iekļauto informāciju komerciāliem nolūkiem.
2.3 Apvainojumi vai draudi, kas vērsti uz citiem Mājas lapas lietotājiem
2.4 Komentāros aizliegti izteicieni, kas satur necenzētus vārdus

Mājas lapas administrācija patur tiesības dzēst komentārus vai daļu no komentāriem, ja tie neatbilst Mājas lapas noteikumiem. Pārkāpjot Mājas lapas noteikumus Jums var tikt izteikts brīdinājums. Dažos gadījumos Jūs varat tikt nobloķēts bez brīdinājuma.
Ja rodas jautājumi par atbloķēšanu, lūdzam griezties pie Mājas lapas administrācijas vai moderatora.